Biljartvereniging Centrum

Martini toernooi 4 maart 2018

Op zondagmorgen 4 maart was het weer tijd voor het jaarlijkse Martini toernooi dat alweer voor de 12e keer werd gespeeld.

Om 09.30 uur was iedereen binnen zodat we ongeveer 10 minuten later konden beginnen.
We speelden op tijd namelijk 30 minuten biljarten, 5 minuten pauze en weer 30 minuten.
Nadat iedereen 3 partijen had gespeeld, werd de poule indeling veranderd en kreeg iedereen weer 3 nieuwe tegenstanders om de tweede ronde te spelen.

Iedereen speelde op zijn eigen moyenne zodat een ieder de kans had om te winnen en dat was te zien ook.

De hele dag was het zeer spannend met veel mensen die boven hun moyenne speelden.
Pas in de laatste wedstrijden werden de prijzen verdeeld waarbij de verschillen erg klein bleven.
Folke Spakman mocht zich de toernooiwinnaar noemen.

Veel spelers waren zeer enthousiast over deze manier van spelen en beloofden volgend jaar weer te komen.

Wij hopen dat we met behulp van onze sponsoren dit dan weer kunnen organiseren op de eerste zondag in maart 2019.
Houd daarover ook onze Facebook pagina in de gaten: www.facebook.com/Biljartcentrum1977 .

Sponsoren, bedankt voor uw medewerking dit jaar.

Ik wil ook mijn dank betuigen aan ons barpersoneel dat weer goed en veel werk heeft verzet.
Zonder deze mensen kunnen wij het niet doen.
Jaap Koekoek, hartelijk dank voor het verwerken van de standen, geweldig gedaan.

•    Winnaars van de voorgaande jaren:
2007: John van Dijken van De Pommerans – Zwolle
2008: Rens Penninx van BV Centrum – Groningen
2009: Fabian Paf van de Harmonie – Groningen
2010: Albert Voorthuis van de Harmonie – Winschoten
2011: Peter Lambeck van de Harmonie – Winschoten
2012: Jerrit Veenstra van de Harmonie – Groningen
2013: Henk Saathof van BC Spoorzicht – Warffum
2014: Jerrit Veenstra van de Harmonie – Groningen
2015: Jerrit Veenstra van de Harmonie – Groningen
2016: Max Veenhuis van BMC 79 –  Midwolda
2017: Jan Spiegelaar van KWW  – Roden
2018: Folke Spakman van de Harmonie – Groningen


Hieronder de einduitslag

Plaats

Naam

Beurten poule 1

Caramb. Poule 1

Beurten poule 2

Caramb. Poule 2

Behaald MOY.

Opgegeven MOY.

MOY %.

1

Folke Spakman

90

56

72

48

0,641975

0,5

128,40

2

Max Veenhuis

86

42

57

50

0,643357

0,528

121,85

3

Bert de Goeij

80

21

111

35

0,293194

0,25

117,28

4

Tammo Bijlsma

61

73

54

52

1,086957

0,93

116,88

5

Henk Hofman

98

32

116

42

0,345794

0,3

115,26

6

Hans van Engelen

109

97

77

63

0,860215

0,75

114,70

7

Henk Hoek

70

46

78

28

0,5

0,45

111,11

8

Klaas Boersma

91

24

79

20

0,258824

0,235

110,14

9

Michiel Weisbeek

57

39

51

38

0,712963

0,65

109,69

10

Freek Prinsen

86

31

78

28

0,359756

0,334

107,71

11

Ruud Fokkema

70

29

115

30

0,318919

0,3

106,31

12

Henk Saathof

83

40

74

35

0,477707

0,45

106,16

13

Marcel Schiphorst

87

39

77

40

0,481707

0,46

104,72

14

Jakob Boersma

79

34

92

36

0,409357

0,4

102,34

15

Kees van der Zwan

88

53

84

41

0,546512

0,546

100,09

16

Willem Boon

115

58

81

29

0,443878

0,45

98,64

17

Albert  Daanje

91

42

73

38

0,487805

0,496

98,35

18

Harry Ploeger

78

43

60

32

0,543478

0,561

96,88

19

Jan Feikens

83

45

58

20

0,460993

0,48

96,04

20

Jan Knol

81

45

58

28

0,52518

0,55

95,49

21

Piet Wüst

85

33

52

16

0,357664

0,4

89,42

22

Han Felkers

90

38

64

26

0,415584

0,476

87,31

23

Rolph Pieroelie

100

14

124

24

0,169643

0,2

84,82

24

Meindert Dijk

93

27

81

25

0,298851

0,4

74,71

25

Wilco Schiphorst

94

41

118

29

0,330189

0,45

73,38

26

Stinus Sluiter

106

35

63

25

0,35503

0,51

69,61

27

Hein de Vries

77

28

87

20

0,292683

0,45

65,04

28

Gerrit Steenstra

89

24

121

14

0,180952

0,3

60,32

29

Wim Nieuwenweg

61

20

81

20

0,28169

0,5

56,34

 

Fred Stok.


10e Martini-bokaal gewonnen door Max Veenhuis!

Op de eerste zondag van maart was het weer tijd voor onze Open Driebanden-toernooi om de Martini-wisselbokaal. Voorzitter Frans van Doorn heette iedereen van harte welkom en wenste de 28 deelnemers veel plezier en een sportieve strijd.

De spelers waren verdeeld over zes poules. De twee spelers van elke poule die het best presteerden ten opzichte van hun eigen moyenne, gingen steeds door naar de volgende ronde. Uiteindelijk haalden Bert Mein, Arie Varwijk, Wolter Stratingh en Max Veenhuis de halve finale. De eindstrijd werd gespeeld tussen Bert Mein en Max Veenhuis. Het was spannend en uiteindelijke werd Max Veenhuis de winnaar.

De prijswinnaars van de Martinibokaal 2016:
1. Max Veenhuis BCM-Midwolda
2. Bert Mein BCM-Midwolda
3. Wolter Stratingh BV Centrum-Groningen

De prijs voor de hoogste serie met 7 caramboles ging naar Freek Prinsen van BV Centrum.

De naam van Max Veenhuis wordt op de Martini-wisselbokaal gezet.
Zijn voorgangers zijn:
2007: John van Dijken De Pommerans - Zwolle
2008: Rens Penninx BV Centrum - Groningen
2009: Fabian Paf De Harmonie - Groningen
2010: Albert Voorthuis De Harmonie - Winschoten
2011: Peter Lambeck De Harmonie - Winschoten
2012: Jerrit Veenstra De Harmonie - Groningen
2013: Henk Saathof BC Spoorzicht - Warffum
2014: Jerrit Veenstra De Harmonie - Groningen
2015: Jerrit Veenstra De Harmonie - Groningen

Moeten we erin berusten?

Is het echt zo, dat de biljartsport alleen door mensen van ‘bepaalde’ leeftijd wordt bedreven?
Is het echt zo, dat jongeren geen enkele belangstelling hebben voor onze favoriete sport?
Is het echt zo, dat biljarten bepaald geen oogappel is van de commercie?                                                                                   

Is het ook zo, dat steeds meer senioren het laten afweten om vrijwilligerswerk voor de biljartsport te doen? Is zelfs een bestuur formeren een hachelijke zaak? Moeten we vaststellen dat in 2019 afscheid wordt genomen van de keu en de ballen, respectievelijk van de sport die ons allen zo ter harte gaat?

Ik spiegel deze woorden aan al mijn bezoeken aan biljartclubs in Groningen en Drenthe en besef dat het enthousiasme van biljarters overal ongenadig groot is om de sport te beoefenen. Animo te over, maar…….. uitsluitend om te biljarten.

En toch is het ondenkbaar lid te zijn van wat voor sportclub dan ook zonder dat die club door mensen, met een groot gevoel voor verantwoordelijkheid, in leven wordt gehouden. Om jou je favoriete sport te laten beoefenen, zijn er altijd weer mensen die je club besturen en mensen die activiteiten regelen en/of onderhoud plegen. Onmisbaar dus, maar helaas ook deze mensen merken aan den lijve dat ná hen  bitter weinig mensen klaar staan die na twee of vier jaar het werk overnemen. Bij relatief veel clubs moeten bestuurs- en/of commissieleden, die het stokje na tien of twintig jaar willen doorgeven, constateren dat van opvolging geen sprake kan zijn. De KNBB klaagt ook al vele jaren steen en been over de terugloop van het ledental.

Zouden we, om verjonging en vernieuwing binnen de biljartsport te bewerkstelligen, niet onze vrienden, kennissen, buren, vrienden- en vriendinnen van je kinderen moeten enthousiasmeren voor het biljarten? Helaas, niemand heeft tijd en iedereen heeft het druk dus is er geen weg terug. We moeten berusten! We spelen vrolijk ons spelletje maar……. dan niet langer dan 2019. Hoe jammer ook voor onze kinderen,  kleinkinderen, én achterkleinkinderen. Een werkelijk unieke sport gaat verloren.

Nee dus! Het lijkt me tijd de noodklok te luiden en met afvaardigingen van omringende clubs om de tafel te gaan. Delegaties met frisse, nieuwe ideeën en met de geestdrift het tij te keren. Verouderde inzichten en de huidig situatie afdoen met ‘ach het is een maatschappelijk verschijnsel’, moeten we van ons afschudden. We gaan ervoor om de prachtige biljartsport ook voor de komende generaties te behouden.     

Arthur van Doesselaar
C2 Centrum naar gewestelijke halve finale.

Het Centrum 6 team heeft in Winschoten de district finale gewonnen, en staat
nu in de gewestelijke halve finale. Dit wordt zaterdag 24 mei gespeeld in Westerhaar. ( Overijsel )

Door Fopke Koerten
Wedstrijdleider Joris zelf naar finale!

Onze verenigings-wedstrijdleider Joris van Praag heeft er in een van zijn eerste deelnames aan de Districts-Persoonlijke Kampioenschappen voor gezorgd dat hij het hele wedstrijdcircuit ook goed zelf kan meemaken! Hij heeft zich namelijk in de voorwedstrijden 5e klasse libre prima geweerd en zich uit de 30 deelnemers als 2e geplaatst voor de Districtsfinale.
Joris haalde in zijn 6 partijen 8 matchpunten en een moyenne van 1,217 (klasse bovengrens is 1,25). Heel mooi dus.
Joris, gefeliciteerd en alvast succes in de finale op 10, 11 en 12 oktober in Emmen!
8e Martini-bokaal: wéér Jerrit Veenstra!

Op de eerste zondag van maart was het weer tijd voor ons (8e) Open Driebanden-toernooi om de Martini-wisselbokaal.
Het aantal deelnemers was na 37 aanmeldingen en 1 wegblijver uiteindelijk 36.
Voorzitter Frans van Doorn en toernooi-coördinator Rens Penninx heetten iedereen van harte welkom en vertelden dat dit jaar voor het eerst op moyenne gespeeld zou worden. Ze wensten de deelnemers veel plezier en een sportieve strijd. Hein de Vries trad op als wedstrijdleider.
Iedere deelnemer speelde in de poules vier partijen van 15 beurten. Daarna speelden de nrs. 1 en 2 van de poules verder met het knock-outsysteem. De verliezers daarvan speelden nog een ronde om de plaatsen 9 t/m 16. En de winnaars gingen door naar de kwart-, halve- en eindfinale.
Roger Winterdijk en Petra de Rijke zorgden tussendoor voor de verloting. De Centrum-leden en enkele sponsors hadden daarvoor weer een prachtige prijzentafel voor elkaar weten te krijgen.
Ook onze gastvrouw en gastheer in de horeca (Gerda Schippers en Jan Oosterwold) verdienden hun applaus en bos bloemen helemaal terecht voor de vlotte bediening van de koffie met koek, soep en broodjes, drankjes en hapjes. Met dankwoorden voor hun vrijwillige inzet werden na afloop ook alle andere vrijwillige medewerkers door de voorzitter geprezen.
Gerard Weisbeek maakte dit jaar weer het toernooiboekje klaar en dat zag er weer mooi uit. We zijn de 25 sponsoren (het werk van Sikke Datema en Rens Penninx) zeer erkentelijk voor hun bijdragen. In het toernooiboekje zijn de sponsors via de advertenties voor iedereen weer terug te vinden! Hun medewerking leverde o.a. ook weer prachtige prijzen voor de beste 12: de Martini-wisselbokaal, bekers voor de eerste drie en royale vleesprijzen.
In de ene halve finale trof de winnaar van vorig jaar, Henk Saathof, een ontketende Arli Sanwikrama, die met 20 caramboles in 15 beurten een prachtige partij speelde. In de andere halve finale won Jerrit Veenstra met de hakken over de sloot (met ca. 60%) van Kor de Groot, libre-speler bij onze eigen vereniging, die uiteindelijk 3e werd.
De eindstrijd werd dit jaar dus gespeeld tussen oud winnaar (in 2012) en verliezend finalist van vorig jaar Jerrit Veenstra van BC de Harmonie Groningen en Arli Sanwikrama van BCM Midwolda. En met overtuigend spel won voor het eerst een oud-winnaar opnieuw: Jerrit Veenstra. Jerrit is een trouwe – elk jaar sterk presterende – deelnemer, die we al wel bijna 'Mister Martinibokaal' kunnen noemen. Een waardig kampioen van Groningen Stad en Ommeland!

De prijswinnaars (en hun clubs) van de Martinibokaal 2014:

1. Jerrit Veenstra (Harmonie – Groningen)
2. Arli Sanwikrama (BCM – Midwolda)
3. Kor de Groot (Centrum – Groningen)
4. Henk Saathof (Spoorzicht – Warffum)
5. Jan Leeghwater (Harmonie – Winschoten)
6. Frans van Buchem (Centrum – Groningen)
7. Arie Varwijk (BC Marum)
8. Jappie Boersma (BC DNPP – Noordwijk)
9. Lucas Heuvingh (DOS '93 – Groningen)
10. Willem Bos (ABC '08 – Assen)
11. Freek Prinsen (Centrum – Groningen)
12. Martin Eleveld (Centrum – Groningen)
13. Harrie Molema (Groningen)
14. Frans van Doorn (Centrum – Groningen)
15. Hendrik Niemeijer (KWW – Roden)
16. Dré Kortekaas (BC Marum)

Bandstoter Hein geplaatst voor finale, maar...

In de voorwedstrijden voor het Districtskampioenschap 2e klasse Bandstoten wist onze Hein de Vries zich als 6e (van de 21 deelnemers) te plaatsen voor de Finale, met een gemiddelde van 2,654!
Wel even een felicitatie waard voor onze medespeler, trainer en zaal- en materiaalbeheerder Hein. Zijn interview voor OOG-TV onlangs was ook klasse! (zie op de homepage en onder Nieuws.)
Ook omdat Hein zo'n grote, positieve rol speelt in ons Biljartcentrum is het goed hem eens openlijk te prijzen, zelf vraagt hij nooit om complimentjes.
Die finale Bandstoten valt echter in hetzelfde weekend als ons eigen Driebandentoernooi om de Martinibokaal...
Het past weer geheel bij Hein om dan ook niet aan die Districtsfinale deel te gaan nemen, maar, zoals hij heeft afgesproken met zijn eigen vereniging Centrum, om op 2 maart als wedstrijdleider op te treden bij het Driebanden-toernooi om de Martinibokaal! En daarom mogen we nog eens blij zijn dat we zo'n Hein de Vries in ons midden hebben!

Video gewestelijke finale libre (OOG TV) 

Biljart vereniging Centrum organiseerde het afgelopen weekend het gewestelijke kampioenschap in de Tweede klasse Libre. Acht deelnemers streden om een plek in finale die in februari in Rijswijk plaats vind. De deelnemers speelden elke zeven wedstrijd tot de 90 caramboles. 

Albert Plender uit Hattem was de beste en plaats zich voor het NK in Rijswijk.

>>Starring Hein de Vries<<


Eindstand gewestelijke Finale 2e klas Libre
Stand ronde 719-01-2014
PosNaamPrtPntCarBrtMoyHSP.Moy% Car% Moy
1A.Plender7116271334.71346.0099.52117.85
2D.Huls7116181424.35286.4298.09108.80
3P.Timmer7115941793.31234.5094.2882.96
4H.Tammes7105581613.46256.4288.5786.64
5B.van Rijssen765341812.95424.2884.7673.75
6H.v.d.Veen744601842.50193.2173.0162.50
7M.R.Meijer735581583.53276.0088.5788.29
8A.M.Luong704491762.55240.0071.2663.77

8e DRIEBANDEN-TOERNOOI OM DE MARTINI-WISSEL-BOKAAL !

De BV Centrum organiseert voor de 8e keer in ons Biljartcentrum Sociëteit 1977 aan de Protonstraat 6A in Groningen:

het open DRIEBANDEN toernooi om de schitterende MARTINI-wissel-BOKAAL.
– Op naar de nieuwe driebanden kampioen van Groningen en Ommelanden! –

Het toernooi wordt in 2014 gespeeld op zondag 2 maart. Van 9.30 – ca. 17.30 uur. (uiterlijk 9.15 uur aanwezig zijn.)

De organisatie werkt weer aan een gezellig en spannend biljarttoernooi, dat dit keer gewonnen zal worden door de, uitgaande van zijn of haar bekende moyenne, sterkst spelende driebander van deze dag. Dus na 7 jaar kampioenschap voor een der sterkere driebanders van onze regio, nu naar een opzet waarbij iedere deelnemer evenveel kans heeft om te winnen!

Wij zorgen voor een warme ontvangst, een prijzenrijke verloting, een rondje koffie, wat rondjes snacks, mooie prijzen (bokaal, bekers en in natura), etc. Maar het belangrijkste is dat er wordt gezorgd voor een flinke groep sportieve en vrolijke deelnemers. En daar kunt u aan meewerken, door dit jaar (weer) mee te doen!

Er wordt gespeeld op 8 kleine matchtafels. Met maximaal 64 deelnemers. Aanmeldingen tot aan die 64 deelnemers worden altijd geaccepteerd.
We starten met een poule-systeem, zo speelt iedere deelnemer minstens 3 of 4 partijen van 15 beurten. De poules worden willekeurig ingedeeld. Daarna gaan de beste 16 (de nummers 1 en 2 van de poules dus) via het afvalsysteem door voor de plaatsen 1 t/m 8. (De verliezers van deze 8e finale spelen een verliezersronde om de prijzen voor de plaatsen 9 t/m 12.)

Na de eerste zeven toernooi-jaren staan de volgende winnaars op de Martini-bokaal:
2007: John van Dijken van De Pommerans – Zwolle
2008: Rens Penninx van BV Centrum – Groningen
2009: Fabian Paf van de Harmonie – Groningen
2010: Albert Voorthuis van de Harmonie – Winschoten
2011: Peter Lambeck van de Harmonie – Winschoten
2012: Jerrit Veenstra van de Harmonie – Groningen
2013: Henk Saathof van BC Spoorzicht – Warffum
Wie wordt de volgende?

Deelnemers moeten tevoren in elk geval hun naam en telefoonnummer opgeven. Evenals hun biljartvereniging en hun driebanden-gemiddelde.
De inschrijving is nu open en sluit in principe op 24 februari 2014!

Voor het toernooi-affiche, zie de website van ons Biljartcentrum: www.biljartsocieteit1977.nl of onze eigen website www.centrumbv.nl.

Opgeven kan: bij toernooicoördinator R. Penninx. T: 0592-272808 / 06-13931660 of
E: penninx41@zonnet.nl. Of via intekenlijsten in ons Biljartcentrum (T: 050-3135015).


Het bestuur van de BV Centrum – Groningen

Klik op onderstaande afbeelding voor een vergroting


BV Centrum en BV 1977 samen verder!

Per 1 juli 2013 zijn we als Groningse biljartverenigingen BV Centrum en BV 1977 samen gegaan.
Onder de naam BV Centrum.
Onze verenigingen kregen de laatste 5 jaren te maken met enig ledenverlies, hoewel er vorig seizoen trouwens al weer lichte groei was. Om de biljarttoekomst van alle huidige en toekomstige leden weer voor vele jaren te garanderen, is de stap tot samengaan gezet. We zijn nu een stevige club met zo'n 50 leden!

Beide verenigingen kennen al een flinke geschiedenis. BV Centrum bestaat al 57 jaar en BV 1977 bestond 36 jaar. We hebben een groot deel van ons bestaan naast elkaar gebiljart in het Biljartcentrum aan de Protonstraat 6a in Groningen. En onze clubs zijn in die tijd beide bekende biljartverenigingen geworden in het Noordoostelijke deel van het land, vooral in Groningen en Drenthe.

Biljarten is een bijzonder leuke, gezellige sport die veel techniek en concentratievermogen vraagt. De laatste jaren trekt de biljartsport vooral veel ouderen, die graag gezelligheid, vertier, beweging, concentratie en wedstrijdbeleving willen blijven ervaren. Maar uiteraard gelden deze zaken ook voor jongeren! Ons Biljartcentrum en onze vereniging bieden hele goede mogelijkheden voor iedereen – jong en oud, man of vrouw – om op plezierige wijze samen met anderen steeds beter te presteren in deze mooie en spannende sport.
De basis is het libre-spel, maar ook de spelsoort bandstoten is boeiend en wordt door ons beoefend. Centrum staat voorts in Groningen/Drenthe bekend als club met veel goede driebanders. In deze spelsoort organiseert onze vereniging ook het jaarlijkse kampioenschap driebanden voor Stad en Ommeland om de Martini-wisselbokaal (eerste zondag van maart).

Na een kleine anderhalf jaar voorbereiding staat de BV Centrum bij de start van het nieuwe biljartseizoen 2013 – 2014 dus op de kaart met ca. 50 leden; ongeveer 15 recreanten en 35 wedstrijdspelers.
De clubavonden van de BV Centrum zijn op maandag en dinsdag. Op de maandag hebben de driebanders hun avond, op de maandag én de dinsdag komen de libre-spelers aan de tafels.
Op donderdagavond worden diverse competities tegen andere noordelijke biljartverenigingen en individuele biljarters gespeeld. Onze wedstrijdspelers doen met 7 teams mee aan de teams-competitie van District Groningen/Drenthe van de KNBB; 4 libre teams en 3 driebanden teams.
Ook draait een deel van de leden onder de naam BCG (Biljart Centrum Groningen) in 4 teams mee in de OBV-(Ouderen) libre-competitie van het District. Deze teams spelen altijd 's middags, de thuiswedstrijden zijn op de woensdagmiddag.
Op zaterdag- en zondagmorgen worden door deskundige instructeurs – gefaciliteerd door ons Biljartcentrum (Biljartsociëteit 1977) – trainingen gegeven aan onze beginners en gevorderden.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom om eens te komen kijken hoe het er bij dit nieuwe BV Centrum aan toe gaat. Beloofd wordt: gezellig en sportief!
Met een overtuigd positief gevoel over een mooie biljart-toekomst die het nieuwe Centrum tegemoet zal gaan, nodigen we graag iedereen uit met ons mee te komen biljarten!
Voor meer informatie zie de website: www.centrumbv.nl


nadere informatie: bij de voorzitter van BV Centrum:
Rens Penninx: tel. 0592-272808.

7e DRIEBANDEN-TOERNOOI OM DE MARTINI-WISSEL-BOKAAL ! 

7e Martini-bokaal: Henk Saathof onttroont Jerrit Veenstra

Op 3 maart was het weer tijd voor het (7e) Open Driebanden-toernooi om de Martini-wisselbokaal.
Het aantal deelnemers was na 43 aanmeldingen en 7 afzeggingen uiteindelijk 36.
Klaas Iwema, Richard Hakse en Frans van Doorn traden, nog geassisteerd door Hein de Vries, op als wedstrijdleiders.
Iedere deelnemer speelde in de poules vier partijen van 15 beurten. Daarna speelden de nrs. 1 en 2 van de poules met het knock-out-systeem in de 8e finale. De verliezers daarvan speelden nog een verliezersronde om de plaatsen 9 t/m 16. En de winnaars gingen door naar de kwart-, halve- en eindfinale.

Roger Winterdijk en Petra de Rijk zorgden tussendoor voor de verloting. De Centrum-leden en enkele sponsors hadden daarvoor weer een prachtige prijzentafel voor elkaar weten te krijgen.
Ook onze gastvrouw en gastheren in de horeca (Gerda Schippers en Siep ten Have) verdienden hun applaus en bos bloemen helemaal terecht voor de vlotte bediening van de koffie met koek, soep en broodjes, drankjes en borrelhapjes.
De extra prijs ging dit jaar eens niet naar een deelnemer, maar naar de fam. Datema, voor hun vrijwillige inzet voor het toernooi. Ze stonden daarmee natuurlijk symbool voor alle (ca. 13!) meewerkende vrijwilligers.
Gerard Weisbeek maakte dit jaar het toernooiboekje klaar en dat zag er mooi uit. De sponsoren konden er in adverteren. Zij worden hartelijk bedankt voor de samenwerking en hun bijdragen.
De samenwerking met de BV 1977 was zichtbaar met de inzet van drie hierboven al genoemde leden.

De eindstrijd om de hoofdprijzen (Martini-wisselbokaal, bekers voor de eerste drie en royale vleesprijzen) was dit jaar tussen titelverdediger Jerrit Veenstra van BC de Harmonie Groningen en Henk Saathof van de BC Spoorzicht uit Warffum. En Henk won, toch wel verrassend, de Martinibokaal!

UITSLAG OPEN DRIEBANDENTOERNOOI MARTINI - Wissel BOKAAL 3 MAART 2013
De eerste 16:

1. Henk Saathof (Spoorzicht – Warffum)
2. Jerrit Veenstra (Harmonie Groningen)
3. Son Hoang (De Wiken – Drachten)
4. Hilbrand Balk (Centrum – Groningen)
5. Bertus Rijks (Eemsmond – Delfzijl)
6. Jan A. Leeghwater (Harmonie Winschoten)
7. Freek Prinsen (Centrum – Groningen)
8. Hendrik Niemeijer (KWW – Roden)
9. Fred Breeuwsma (Biljartschool Davids – Assen)
10. Koos Riepma (Spoorzicht – Warffum)
11. Rens Penninx (Centrum – Groningen)
12. Hans Posthumus (BC Marum)
13. Arend Frieswijk (De Wiken – Drachten)
14. Henk Bos (Central – Wildervank)
15. Henk Hoek (Spoorzicht – Warffum)
16. Henk Blauw (De Holdert – Drachten)

Ouderencompetitie

BCG 1977 doet mee in de de ouderencompetitie van de KNBB

Nieuwe activiteiten in nieuwe termen: BCG en OBV.

Binnen de Sociëteit 1977 (we spreken tegenwoordig over het Biljartcentrum Groningen) is de BV Centrum er in geslaagd om vanuit de aangesloten verenigingen van het Biljartcentrum vier(!) teams samen te stellen voor deelname aan de OBV-ouderencompetitie (libre) van het KNBB-district Groningen-Drenthe. Deze vier teams hebben in totaal nu al 26 spelers! Ze zijn onder de naam BCG 1977 ingeschreven (Biljart Centrum Groningen 1977).

Binnen het KNBB-District Groningen/Drenthe bestond er al jaren een georganiseerde ouderencompetitie in een apart verenigingsverband, de OBV. Dat staat voor Ouderen Biljart Vereniging. Het doel van deze vereniging is 55+-ers (maar 20% van het totale ledenbestand mag jonger zijn!) de gelegenheid te bieden door de week, overdag, tegen elkaar uit te komen in een officiële KNBB-competitie. De spelers worden lid van de vereniging OBV en worden (voor zover ze dat al niet zijn bij de eigen club) ook Bondslid. De OBV Groningen/Drenthe telt nu ± 200 leden/deelnemers. Er zijn op dit moment 16 verenigingen met een of meer teams actief.

Het bestuur van de Sociëteit 1977 ( = Biljartcentrum Groningen) werkt mee aan deze belangrijke activiteit door hiervoor de nodige (kleine) biljarttafels ter beschikking te stellen op de woensdagmiddagen. Het bestuur van de BV Centrum heeft de formele verantwoordelijkheid op zich genomen voor de deelname van de 4 teams aan de OBV-competitie. Jan Postma van Centrum is de uitvoerend OBV-coördinator.

De 4 teams die we op de been brengen uit de leden van ons Biljartcentrum zijn samengesteld uit leden/spelers van de verschillende clubs binnen de sociëteit. De teams bestaan in de basis vooral uit spelers van de BV Centrum, BV 1977 en Billiardo. Maar ook BODO en DOS '93 leveren spelers. Een team bestaat uit 8 spelers; 5 vast-spelers en daarbij nog 3 reserves. Per wedstrijd wordt door 4 spelers gespeeld. In volgorde van sterkte. Tegen elk andere team in de poule speelt men één keer uit en één keer thuis.

Iedere speler speelt per wedstrijd 2 partijen, beide keren tegen dezelfde tegenstander. Er wordt gespeeld met 75% van ieders (volgens moyenne KNBB) te maken caramboles (dit i.v.m. tijd). In de OBV-competitie worden de wedstrijdpunten geteld met het zogenaamde Belgisch systeem. Een speler krijgt voor een gewonnen partij de gebruikelijke 2 punten en bij een remise 1 punt. Maar daarnaast krijgt elke speler voor iedere 10% van zijn te maken aantal caramboles 1 wedstrijdpunt (max. 10 punten dus) éxtra.

In totaal spelen er bij onze OBV Groningen/Drenthe nu 36 teams in 3 poules (A, B en C) van 12 teams. De 3 poule-winnende teams spelen aan het eind van het seizoen onderling om het districtskampioenschap. Het wedstrijdseizoen loopt van september tot in mei. Mede omdat de OBV nog meer organiseert dan alleen de libre teams-competitie.

Er wordt bijvoorbeeld ook een bekercompetitie georganiseerd, die wordt gespeeld met het knock-out systeem, met een thuis- en uitwedstrijd. Elk team kan zich hiervoor aanmelden. En naast deze teams-competities kunnen onze BCG-leden/deelnemers van de OBV ook gaan meedoen aan de individuele Persoonlijke Kampioenschappen binnen de OBV.

Overige informatie.

De OBV organiseert elk jaar een Kersttoernooi (libre) in het Biljartcentrum Assen. Op 14 juni 2012 organiseert de OBV van Groningen/Drenthe het Nederlands Kampioenschap voor de 1e t/m 6e klasse libre van de OBV Nederland. De OBV Groningen/Drenthe heeft een eigen website: www.o-b-v.nl Daarop staat zeer uitgebreid alle informatie die men nog meer zou willen weten!

20 juni 2012, Rens Penninx, voorzitter BV Centrum en Jan Postma, BV Centrum en coördinator OBV zaken Biljartcentrum Groningen t: 0594-611870