Biljartvereniging Centrum

BCG 1977 doet mee in de de ouderencompetitie van de KNBB

Nieuwe activiteiten in nieuwe termen: BCG en OBV.
Binnen de Sociëteit 1977 (we spreken tegenwoordig over het Biljartcentrum Groningen) is de BV Centrum er in geslaagd om vanuit de aangesloten verenigingen van het Biljartcentrum vier teams samen te stellen voor deelname aan de OBV-ouderencompetitie (libre) van het KNBB-district Groningen-Drenthe. Deze vier teams hebben in totaal nu al 25 spelers! Ze zijn onder de naam BCG 1977 ingeschreven (Biljart Centrum Groningen 1977).

Binnen het KNBB-District Groningen/Drenthe bestond er al jaren een georganiseerde ouderencompetitie in een apart verenigingsverband, de OBV. Dat staat voor Ouderen Biljart Vereniging. Het doel van deze vereniging is 55+-ers (maar 20% van het totale ledenbestand mag jonger zijn!) de gelegenheid te bieden door de week, overdag, tegen elkaar uit te komen in een officiële KNBB-competitie.
De spelers worden lid van de vereniging OBV en worden (voor zover ze dat al niet zijn bij de eigen club) ook Bondslid.
De OBV Groningen/Drenthe telt nu ± 220 leden/deelnemers. Er zijn op dit moment 16 verenigingen met een of meer teams actief.
Het bestuur van de BV Centrum heeft de formele verantwoordelijkheid op zich genomen voor de deelname van de 4 teams aan de OBV-competitie. Jan Postma van Centrum is de uitvoerend OBV-coördinator.
Het bestuur van de Sociëteit 1977 ( = Biljartcentrum Groningen) werkt mee aan deze belangrijke activiteit door hiervoor de nodige (kleine) biljarttafels ter beschikking te stellen op de woensdagmiddagen.

Teams en organisatie van de competities.
De 4 teams die we op de been brengen uit de leden van ons Biljartcentrum zijn samengesteld uit leden/spelers van de verschillende clubs binnen de sociëteit. De teams bestaan in de basis vooral uit spelers van de BV Centrum en Billiardo. Maar ook BODO en DOS ’93 leveren spelers.
Een team bestaat uit 8 spelers; 5 vast-spelers en daarbij nog 3 reserves. Per wedstrijd wordt door 4 spelers gespeeld. In volgorde van sterkte. Tegen elk andere team in de poule speelt men één keer uit en één keer thuis.
Iedere speler speelt per wedstrijd 2 partijen, beide keren tegen dezelfde tegenstander.
Er wordt gespeeld met 75% van ieders (volgens moyenne KNBB) te maken caramboles (dit i.v.m. tijd).
In de OBV-competitie worden de wedstrijdpunten geteld met het zogenaamde Belgisch systeem. Een speler krijgt voor een gewonnen partij de gebruikelijke 2 punten en bij een remise 1 punt. Maar daarnaast krijgt elke speler voor iedere 10% van zijn te maken aantal caramboles 1 wedstrijdpunt (max. 10 punten dus) éxtra.
In totaal spelen er bij onze OBV Groningen/Drenthe nu 37 teams in 3 poules (A, B en C) van 12 teams. De 3 poule-winnende teams spelen aan het eind van het seizoen onderling om het districtskampioenschap.
Het wedstrijdseizoen loopt van september tot in mei. Mede omdat de OBV nog meer organiseert dan alleen de libre teams-competitie.
Er wordt bijvoorbeeld ook een bekercompetitie georganiseerd, die wordt gespeeld met het knock-out systeem, met een thuis- en uitwedstrijd. Elk team kan zich hiervoor aanmelden.
En naast deze teams-competities kunnen onze BCG-leden/deelnemers van de OBV ook gaan meedoen aan de individuele Persoonlijke Kampioenschappen binnen de OBV.

Overige informatie.
De OBV organiseert elk jaar een Kersttoernooi (libre) in het Biljartcentrum Assen.
De OBV Groningen/Drenthe heeft een eigen website: www.o-b-v.nl
Daarop staat zeer uitgebreid alle informatie die men nog meer zou willen weten!

1 mei 2013,
Jan Postma, BV Centrum en coördinator OBV zaken Biljartcentrum Groningen
t: 0594-611870